Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell

caenfrdeitjaptrues

Estructura i junta actual

L'actual Junta Directiva de l'AVAC quedà constituída, en Assamblea General Extraordinària, el 6 d'Abril de 2015 d'acord amb els Estatuts. Creant-se diferents i concretes comisions de treball en funció de les activitats de l'AVAC. I es posa sobre la taula la necessitat d'un pla de marketing, que ja s'està desplegant, amb un clar objectiu de modernitzar la comunicació.

Junta Directiva :

  • Presidenta: Lluïsa Bonal Granès.
  • President d'honor: Jordi Penas.
  • Sot president: Francesc Vaqué.
  • Secretaria: Jordi Rubió.
  • Tresorer: Josep Manuel Planas Valeta.
  • Vocals: MªDolors Niell, Xon Regàs, Manel Melchor, Frank Kerl, Joan Cortey, Eulàlia Tauler, Francesc Alsius, Bertran Hallé, Guillem Mauri.